Peugeot 203 Bâché

Peugeot 203 U8 pick-up truck 1954

203 interieur

De U8 is duidelijk voor vrachtvervoer bedoeld. Voor bestuurder en passagier blijft erg weinig ruimte over. Voor de hele kleine Fransoosjes kunnen de stoelen naar voren worden geschoven, wat een luxe. Overigens valt de Peugeot Caminonette verder in ergonomische zin reuze mee. Alle knoppen en hendeltjes zijn overzichtelijk geplaatst, de meeste in lijn op het dashboard, en alle metertjes zijn goed af te lezen.

© Suzet